/ कचनकवल वडा नं ४ को स्वास्थ्य चौकीमा LAB सचालन | कचनकवल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
FAQs Complain Problems

कचनकवल वडा नं ४ को स्वास्थ्य चौकीमा LAB सचालन

कचनकवल वडा नं ४ को स्वास्थ्य चौकीमा LAB सचालन
कचनकवल वडा नं ४ को स्वास्थ्य चौकीमा LAB सचालन
कचनकवल वडा नं ४ को स्वास्थ्य चौकीमा LAB सचालन

यहि मिति २०७५/६/७ गते स्वास्थ्य चौकी केचना मा बिधिबत र औपचारिक रुपमा प्रयोगशाला (LAB) को उदघाट्न कचनकवल गाउँपालिकाका प्रमुख श्री अन्जार आलमज्युले  गर्नुभएको छ |

आर्थिक वर्ष: