/ योजना तथा परियोजना | कचनकवल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

योजना पठाईएको सम्बन्धमा(सबै वडाहरु) |

७८/७९ 02/22/2022 - 14:13 PDF icon योजना पठाईएको सम्बन्धमा(सबै वडाहरु).pdf

योजना स्वीकृत सम्बन्धमा(सबै वडा कार्यालयहरु) |

७८/७९ 02/13/2022 - 14:20 PDF icon योजना स्वीकृत सम्बन्धमा(सबै वडा कार्यालयहरु).pdf

योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा (वडा नं. १, २ र ३) |

७८/७९ 02/08/2022 - 11:54 PDF icon योजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा.pdf

योजना स्वीकृत सम्बन्धमा(सबै वडाहरु) |

७८/७९ 01/28/2022 - 13:15 PDF icon योजना स्वीकृत सम्बन्धमा(सबै वडाहरु).pdf

योजना स्वीकृत सम्बन्धमा |

७८/७९ 01/02/2022 - 12:53 PDF icon योजना स्वीकृत सम्बन्धमा.pdf

योजना पठाईएको सम्बन्धमा (सबै वडा कार्यालयहरु) |

७८/७९ 10/25/2021 - 12:05 PDF icon योजना पठाईएको सम्बन्धमा (सबै वडा कार्यालयहरु).pdf

अनुगमन समितिबाट योजना स्वीकृत सम्बन्धमा |

७७/७८ 07/01/2021 - 11:47 PDF icon अनुगमन समितिबाट योजना स्वीकृत सम्बन्धमा.pdf

साना व्यवसायिक पशु पन्छी तथा मत्स्य उत्पादन केन्द्र (पकेट) संचालन सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 12/28/2020 - 12:23

योजना स्वीकृत सम्बन्धमा |

७६/७७ 06/04/2020 - 11:12 PDF icon योजना स्वीकृत सम्बन्धमा (दोश्रो पटक सुचना).pdf

योजना स्वीकृत सम्बन्धमा |

७६/७७ 06/01/2020 - 14:47

Pages