/ कचनकवल -४, केचना झिलमा Solar Pannel जडान कार्य सम्पन्न र CCTV को काम सुरु हुँदै । अबको हरेक कामकार्य तथा गतिविधिहरु प्रविधि मार्फत निरीक्षण र अनुगमन गाउँपालिकाबाटै गरिने । | कचनकवल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
FAQs Complain Problems

कचनकवल -४, केचना झिलमा Solar Pannel जडान कार्य सम्पन्न र CCTV को काम सुरु हुँदै । अबको हरेक कामकार्य तथा गतिविधिहरु प्रविधि मार्फत निरीक्षण र अनुगमन गाउँपालिकाबाटै गरिने ।