/ कर्मचारीहरुको नामावली विवरण पठाउने सम्बन्धमा |(श्री बिषयगत शाखाहरु / वडा कार्यालयहरु / स्वास्थ्य संस्थाहरु / सामुदायिक विद्यालयहरु सम्पूर्ण) ) | कचनकवल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारीहरुको नामावली विवरण पठाउने सम्बन्धमा |(श्री बिषयगत शाखाहरु / वडा कार्यालयहरु / स्वास्थ्य संस्थाहरु / सामुदायिक विद्यालयहरु सम्पूर्ण) )

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: