/ सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना | Page 6 | कचनकवल गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्रस्ताव आह्वानको सूचना ।

७८/७९ 11/19/2021 - 10:32 PDF icon CamScanner 11-03-2021 17.48.pdf

आन्तरिक ठेक्का बन्दबस्ती सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।

७८/७९ 11/15/2021 - 12:49 PDF icon आन्तरिक ठेक्का बन्दबस्ती सम्बन्धी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना ।.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना ।

७८/७९ 11/06/2021 - 21:09 PDF icon tender.pdf

औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री सम्बन्धि दरभाउपत्र आह्वान |

७८/७९ 11/01/2021 - 11:40 PDF icon औषधी तथा सर्जिकल सामाग्री सम्बन्धि दरभाउपत्र आह्वान.pdf

आन्तरिक आय ठेक्का बन्दबस्ती सम्बन्धि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना |

७८/७९ 10/03/2021 - 17:41

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना |

७८/७९ 09/07/2021 - 14:34 PDF icon abc.pdf

जानकारी सम्बन्धमा |

७८/७९ 08/10/2021 - 13:22 PDF icon जानकारी सम्बन्धमा.pdf

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारे सूचना |

७७/७८ 07/04/2021 - 11:44 PDF icon आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारे सूचना.pdf

Invitation of Online Bids (Kachankawal Tourism Development Multi Year Project)

७७/७८ 06/20/2021 - 11:06 PDF icon Invitation for Bids Tourism.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना |

७७/७८ 06/09/2021 - 13:23

Pages